Vielse

Kontakt kirkekontoret (Ellen Sørensen) for at aftale tid for en vielse.

Normalt foretages vielsen af sognets præst, Jane Fromberg. Ved sognepræstens ferie og friweekender bliver det en kollega der forretter vielsen.

For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af parret være medlem.

Folkeregister / ægteskabskontor i bopælskommunen udsteder en ”prøvelsesattest”, der dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Prøvelsesattesten må ikke være mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.  

Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner, der skal være til stede ved vielsen.

Flere oplysninger, ansøgning til brug for prøvelsesattest og evt. navneændring på bryllupsdagen foregår via den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk

Præsten kontakter jer for at aftale et møde før vielsen. Ved samtalen taler vi om vielsesritualet – og om hvordan vielsen kommer til at forløbe. Ved vielsen synger vi 4 salmer - I må meget gerne have tænkt over, hvilke 4 salmer, I vil synge ved vielsen. Hør vielses salmer online på www.dendanskesalmebogonline.dk

For at blive viet i Oure, Vejstrup eller Lundeborg kirke skal en af jer bo i sognet eller have tilknytning til sognet

Du finder flere oplysninger om vielse på Kirkeministeriets borgerportal

Folkekirken har et ritual for borgerligt viede, der ønsker kirkelig velsignelse. Til den handling knytter der sig ingen jura, men ved aftale om en kirkelig velsignelse skal dog medbringes vielsesattest.

Må man fotografere og filme under vielsen? Der må ikke filmes/fotograferes under vielsen, men gerne under præludiet og postludiet.

Pyntning af kirken: Kirken sørger for alterbuketter og evt. lys i kirkebænkene. Ønskes yderligere pyntning påhviler det brudeparret/familien at sørge for dette.