Navneændring

 
Ændring af fornavn, mellemnavn og efternavn kan som regel ske ved henvendelse til sognepræsten i det sogn, hvor du bor.
Der skal betales et gebyr på 490 kr. for en navneændring, undtaget er dog navneændringer i forbindelse med vielse, der er gebyrfri indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændringer for børn under 18 år, der følger forældrenes navneændring, er ligeledes gebyrfri.
 
Relevante blanketter finder du på:
 
· Navneændring
· Navneændring på bryllupsdagen
· Navngivning ved fødsel

 Er du født i Sønderjylland, skal blanketten dog sendes til den kommune, du er født i.