Medlemskab

Hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken

Hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du kontakte en præst for at aftale en samtale, hvor I taler om dit ønske.

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud af Folkekirken.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken.

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor man bor.

I brevet skal du oplyse:

  • dit fulde navn
  • din adresse
  • dit CPR-nummer

Husk at underskrive brevet personligt.

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene f.eks. være medlem.

En skriftlig udmeldelse af Folkekirken opfattes også som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker, at ens bisættelse/begravelse skal foregå i en kirke, og at man ikke ønsker at en præst i Folkekirken skal medvirke, hvilket vil blive respekteret af sognepræsten.

Derfor er det vigtigt at underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen, da det letter situationen for alle parter ved dødsfald.

Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder endvidere højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk