Kirkebil

Der kan bestilles kirketaxa til alle gudstjenester og arrangementer ved Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker og i Oure præstegård.

Man ringer blot til Vester Skerninge bilerne, tlf. 62242048 senest kl.12.00 dagen før gudstjenesten eller arrangementet.