Kirke-skole/ børnehave samarbejde

Kirken har et godt forhold til både børnehaverne i Oure (2 stk) og Oure friskole.

Kirke-skole/ børnehave  samarbejde

Børnehaverne inviteres til gudstjeneste i Oure kirke ved kirkens højtider - når vi fejrer jul, påske, pinse og høstfest.

I øjenhøjde fortælles/ dramatiseres og synges der om "de store ting" i tilværelsen.

Der er ikke længere en folkeskole i byen, men sognekirken har et godt og nært forhold også til Oure friskole.

Hvert andet år afholder sognepræsten julegudstjenesten for Oure friskole.

Salmesangsprojekt

Hvert år tilbydes alle 4. og 5. klasser i hele Svendborg provsti at komme i byens kirker og lære 4 salmer.

Der er tale om et projekt, som alle sogne i provstiet står bag. En arbejdsgruppe bestående af præster og organister i Svendborg tilrettelægger forløbet og udvælger de 4 salmer, som eleverne skal stifte særligt bekendtskab med. Salmerne udvælges efter et bestemt tema. Se www.salmesvendborg.dk

Projektet har 3 faser: Først øver eleverne sig på salmerne på skolen sammen med deres lærer. Dernæst synges salmerne i den lokale kirke, hvor præsten fortæller lidt om hver salme og salmedigterne. Endelig mødes alle elever og lærere i domkirken i Odense for at få oplevelsen af at synge sammen med tusind andre.

Der sluttes af med at dyste klassevis. Det gælder her om at lytte til orglet, hvor organisten spiller salmer, som eleverne skal gætte.

Udover at lære de 4 salmer og få oplevelsen ved at synge sammen giver arrangementet god mulighed for at lære om kirkens og kristendommens historie samt anledning til at samtale om livets store emner.